Döntős alkotások

2023 2022 2021 2019 2018 2017

Till Erzsébet: Fékezett Habzás

Béla úgy tapasztalta, hogy a mosogatógép bepakolását megelőzően fontos, hogy kellő időt szenteljünk e feladatnak és internalizáljuk dimenzióit, mind az elmosogatandó edények méretét, mennyiségét, mind a mosogatógép belső architektúráját illetően. Erre a megállapításra évek kísérletező munkájának eredményeként jutott, miszerint a fentiek elmulasztása a mosogatás hatékonyságának gyakran mintegy 16-19 százalékos csökkenését vonhatja maga után. A hatékonyságot befolyásoló tényezők közé sorolható még a kimaradt edények kézzel történő elmosogatása következtében keletkezett időveszteség, a humán többlet energiaráfordítás, ezen kívül a víz, a mosogatószer és a kézkrém többletfelhasználásából adódó költségek.

Béla arra is rájött, hogy bepakolás közben érdemes az elmosogatandó tárgyakat egyenként néven nevezni, mert így a verbális megerősítés az agykérgi motoros funkciókat fokozza, ami pozitív hatással van a vázizomzat munkájára. Mindezen felfedezések sikerein felbuzdulva továbblépett és az edények elrendezésére különböző stratégiákat dolgozott ki, attól függően, hogy a konyhában milyen munkafolyamatok zajlottak, illetve milyen típusú étel elfogyasztására került sor.

Felfigyelt arra is, hogy felesége vacsora után csak úgy bepakolja a mosogatógépet, rázárja az ajtaját és elindítja, nem számolva azzal a következménnyel, hogy esetleg pont a legzsírosabb lábos végül nem fér be, illetve az edények kipakolásánál a megszokottól eltérő sorrend jelentős időveszteséget okozhat.

Béla tisztában volt azzal a ténnyel is, hogy az ő tudományos felkészültsége itt önmagában nem elegendő. Ezért időt és fáradtságot nem kímélve naponta új és új aspektusokból igyekezett megvilágítani feleségének és a család azon tagjainak, akiknek egyáltalán jogosítványuk volt a mosogatógép használatára, a különböző irányból érkező vízsugarak energiafaktorát, a lengőkarok forgásából adódó centrifugális és egyben petális erők viszonyát és a habzási erők kémiai dinamikáját. Tudományos erőfeszítéseit a családban a non verbális kommunikáció változatos eszköztárával láthatólag mindenki értékelte, de a verbális véleménynyilvánítás egészen múlt szombatig nem került kifejezésre. Béla akkor is, mint már oly sok alkalommal jogos indulatát visszafojtva nyugodt és egyszerű tőmondatokban próbálta feleségének a mosogatógéppel kapcsolatos egyszerű logikai összefüggéseket elmagyarázni. Felesége, Judit figyelmesen meghallgatta, majd rövid, de előremutató laudációban értékelte elméleti és technikai felkészültségét illetve kutatása eredményeit. Érzelmekkel telített mondatokban emlékezett meg Béla szüleiről is, kiemelve édesanyja és Béla közötti szembeszökő genetikai hasonlóságot. Nagynénjét is szóba hozta, azonban Béla nem tudta pontosan kire gondolhatott, hiszen több jó nénikéje is van. Ezt követően Judit kitért Béla oktató és nevelőmunkájának a szűkebb környezetére sőt, az egész társadalomra gyakorolt jelentős hatásának elemzésére. Végül Béla eredményeinek elismeréseképpen az általa először bevezetett mosogatógép bepakolási technikát hivatalosan az egyetlen alkalmazható eljárássá minősítette, és ennek lebonyolítására, irányítására és kontrollálására őt, Bélát személyében egyedül jelölte ki. Végezetül Béla rendkívül időigényes konyhai elfoglaltságából adódó szociális izolációjának enyhítésére a mosogatógéppel létesítendő intim, illetve esetlegesen házastársi kapcsolat létesítését javasolta. Bár ezt Béla az adott objektum technikai paramétereinek ismeretében teljesen nonszensznek tartotta, véleményének kifejtésére az idő rövidsége miatt sajnálatos módon nem volt alkalma, de elhatározta, hogy ezt a kérdést feltétlenül megvitatja feleségével, ha esetleg még egyszer valamikor találkozik vele.

Béla szakmai felelősségtudatát és elhivatottságát mi sem fémjelzi jobban, hogy életének következő szakaszában fennmaradó kevés szabadidejét a mosogatókapszulák habzási dinamizmusának elemzésével kívánja kitölteni.

Sok sikert kívánunk Béla.