Gyakori kérdések

A jelentkezés folyamata

Erre nincs lehetőség, az anonimitás csak és kizárólag a zsűrizés időszaka alatt érvényes. A regisztráció során és a pályázati kiírásnak megfelelően minden jelentkezőnek meg kell adnia a személyes adatait, mert csak így tudjuk értesíteni a versenyzőket a shortlistre kerülésről, illetve kifizetni a nyertes pályaműveknek járó pénzjutalmat. Az adatkezelési szabályzat elfogadásakor minden résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiek során a sajtóban, kiadványokban szerepeltethessük a nevét.

Jeligére azért van szükség, mert a zsűrizés folyamata anonim módon történik, és a zsűritagok a szerzők nevei helyett az általuk választott jeligét látják.

A jelige maximum 20 karakter hosszú lehet. Tartalma szabadon választható, de fontos, hogy semmilyen formában ne utaljon a szerző kilétére.

A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki a pályázat kiírásának időpontjában már betöltötte a 14. életévét. A 14. életévét betöltött, de 18 év alatti személyek esetén, a pályázati eljárás során szükség lehet törvényes képviselőjük jognyilatkozatára.

Az adataid megadása után, ha 25 év alatti vagy ne felejtsd el megjelölni, hogy indulj a különdíjért (is).

A jelentkezésről minden esetben küldünk visszaigazoló e-mailt. Amennyiben nem érkezett meg, kérjük, ellenőrizze a spam mappában is!

Nem. A zsűri kizárólag azokat a novellákat kapja kézhez és értékeli, melyeket a novellapályázat regisztrációs felületén keresztül töltöttek fel.

Mert a zsűrizés folyamata az anonimitás biztosítása érdekében egy automatizált, zárt rendszeren keresztül történik.

Feltöltés után javításra és módosításra nincs lehetőség!

Erre nincs lehetőség, minden évben új regisztráció szükséges.

A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki az EU valamely tagállamában tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.

Sajnos a jelentkező oldalán keletkezett technikai problémákért nem vállalunk felelősséget, így a 2024. április 30-a után beérkezett pályázatokat nem tekintjük érvényesnek.

Szerzői jogok

A pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó a megküldött pályaművére (pályaműveire) vonatkozóan a Szervező számára ellentételezés nélkül, ingyenesen földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot enged, illetőleg ilyen tartalmú szerződés megkötését vállalja, melyet a Szervező – a pályázó előzetes megkérdezése nélkül, hozzájárulásának hiányában is - jogosult harmadik személyek, így különösen a Libri-Bookline Nyrt. részére átruházni. A felhasználási jog kiterjed különösen a pályamű digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint átdolgozására is.

A Szervező kizárólagos felhasználási joga alól kivételt képez, ha annak szerzője azt a saját nevében kívánja felhasználni, illetőleg az az eset, ha a pályázó által benyújtott alkotás a Libri-Bookline Nyrt. különdíjaként kerül kiválasztásra, úgy a pályázó közvetlenül engedhet a pályamű (novella) vonatkozásában a Libri-Bookline Nyrt. részére ellentételezés nélkül, ingyenesen minden szerzői jogi felhasználására, így különösen annak digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint korlátozás nélküli átdolgozására is azzal, hogy az átdolgozások esetén a Libri-Bookline Nyrt. az adott mű jellegével összeegyeztethető és szakmailag szokásos módon az eredeti szerzőt is feltüntetheti, és amely a Szervező kizárólagosságát nem érinti. A felhasználási jog időbeli és földrajzi korlátozás nélkül érvényes.

Pályázó az alkotás benyújtásával fenti, a Szervező és a Libri-Bookline Nyrt.részére történő felhasználási jogok átengedését kifejezetten, ezen figyelemfelhívó tájékoztatást követően is tudomásul veszi.

Azon pályaművek esetén, amelyekre vonatkozó felhasználási (szerződéskötési) igény a Szervezőtől 2024. december 31. napjáig nem érkezik, úgy kell tekinteni, hogy Szervező a pályázat benyújtásával egyidejűleg megszerzett felhasználási- és egyéb, vonatkozó jogairól lemond, az ezt követő naptól a pályamű felhasználásáról a pályázó maga szabadon jogosult rendelkezni.

Egyebekben a fentiek szerint átengedett felhasználási jog utóbb nem vonható vissza azon tevékenységekre, amelyek a jelen pályázat megvalósulása során, azzal összefüggésben következnek be. A felhasználásra vonatkozó részletes tartalom a fenti korlátokon belül, a kiválasztásra került vagy díjazásban részesülő pályázókkal megkötött megállapodásban kerül rögzítésre.

 

Minden olyan mű beküldhető a pályázatra, amely a JCDecaux novellapályázatán még nem vett részt, illetve nem jelent meg nyomtatásban folyóiratban, kiadványban, más irodalmi pályázatokhoz köthető felületeken.

Lehet nevezni, amennyiben az írás az alkotó saját szellemi tulajdonát képezni, és nem más irodalmi pályázatokhoz köthető internetes felületen jelent meg, továbbá nem jelent meg nyomtatásban sem.

A Pályázó az alkotás benyújtásával a Szervező és az Libri-Bookline Nyrt. részére történő felhasználási jogok átengedését tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy máshol nem nevezheti a JCDecaux novellapályázatára benyújtott alkotását.

A benyújtott pályamű

Az idei pályázat szlogenje: „A történetek összekötnek minket, a történetekben találkozhatunk!”.

Ugyanakkor a szervező jogosult a pályázót kizárni, amennyiben a pályázatra benyújtott mű (novella) erőszakos, nemre, vallásra, faji hovatartozásra sértő, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz, mivel a novellákhoz kiskorúak is hozzáférhetnek.

A novella feltöltésekor a rendszer pirossal jelzi, ha az írás túllépte a karakterszámot, és zölddel, ha megfelel az előírásnak.

A novella feltöltés felületén nincs lehetőség betűtípus vagy betűméret választására.

A zsűrizés folyamata

Az előzsűri egy 10 fős szakmai stábból áll (könyvkiadók szerkesztői, újságírók, korrektorok, magyartanárok), akik meghatározott szempontok szerint értékelik a műveket.

Az előzsűrizés során minden beküldött novellát előre meghatározott szempontok szerint értékelnek a zsűritagok. Miután elolvasták és értékelték az összes pályaművet, összesített listát készítenek az általuk legjobbnak ítélt 100 novellából, és továbbadják azokat a zsűrinek.

A zsűri elnöke:

  • Grecsó Krisztián író, költő.

A zsűri tagjai:

  • Vecsei H Miklós színművész, író,
  • Ludvig Orsolya Stefanie a Libri kommunikációs és marketing igazgatója és
  • Samu Tímea, a JCDecaux vezérigazgatója.

A főzsűri ezek közül választja ki a plakátokra kerülő 20 nyertes, valamint a 3 fődíjas alkotást. A különdíjas alkotást a nyeremény felajánlója választja ki, így a Libri-Bookline Nyrt  .

A szempontok az alábbiak:

Műfaji követelmény: A szöveg megfelel a novella műfaji követelményeinek. Prózában íródott, a cselekménye tömör, kevés szereplő van benne, az idő és tér viszonylag szűkre szabott. Az írás címmel van ellátva.

Formai követelmény: A szöveg összefüggő, bekezdésekre tagolt, van bevezetése, tárgyalása és lezárása. 

Nyelvhelyesség: Öt elütés és három súlyos nyelvi hiba esetén kizárjuk a műveket.

Stílus: Igényes, választékos, közérthető, nem közönséges, vulgáris. Stílusjegyeit tekintve egyaránt lehet drámai, anekdota vagy jellemrajz jellegű novella.

Mű felépítése: Szerkezete behatárolt, lineáris, párhuzamos vagy körkörös. Van egy vagy több meglepő fordulat, hirtelen változás a cselekmény menetében, elbeszélésmódjában, ami a novella tempóját felgyorsítja és a végkifejlet közeledtét jelzi.

Téma egyedisége: „A történetek összekötnek minket, a történetekben találkozhatunk!” így szól az idei novellapályázat szlogenje.